PTE Outlook | Teams | Telefonkönyv | SZESZI KRÉTA
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Főoldal
FELNŐTTOKTATÁS
Felvételizőknek
Bemutatkozunk
Elérhetőségeink
COVID 19
Álláslehetőség
Oktatói testület
Dokumentumok
Felnőttképzés
Képek, videók
Csengetési rend
Tankönyvrendelés
 

Jelenleg online.2018. március 21. óta
látogató számláló
alkalommal látogatták az oldalakat.


Elsősegélynyújtás referencia iskolahálózat tagja vagyunk!

Tankönyvrendelés - 2021.

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév tankönyvrendeléséről

Kedves Tanulóink!
Tisztelt Szülők!

Kérem, alaposan tanulmányozzák át az alábbi tájékoztatót a tankönyvrendeléssel kapcsolatban.

"A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről szóló 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. A 2020/2021-es tanévtől kezdődően az 1-16. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket, megszűnt a fizetős tanulói státusz."

"Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának." /4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról/

 • Ez azt jelenti, hogy minden tanulónk minden tankönyvet (a munkafüzetek és munkatankönyvek kivételével) könyvtári kölcsönzéssel (használt vagy új) fog megkapni.
 • A tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, ezért azokat a tanév végén le kell adni a könyvtárban.
 • A könyvtári pecséttel ellátott tankönyvekbe beleírni sem ceruzával, sem tollal nem szabad, szövegkiemelőt sem lehet használni. Amennyiben a tanuló megrongálja, nem rendeltetésszerűen használja, köteles egy új könyvet vásárolni és azt leadni az iskolai könyvtárba.

  Természetesen van lehetőség arra, hogy saját tankönyveket vásároljanak, amennyiben nem fogadják el könyvtári kölcsönzéssel a tankönyveket.

 • Azonban a saját tankönyv beszerzése egyénileg történik, azt nem az iskola rendeli, hanem Önöknek kell megvásárolni!
 • A könyveket a Könyvtárellátó webshopjában tudják beszerezni.
 • A 2021/2022-es tanév tankönyvjegyzékén újonnan szereplő tankönyvek/munkafüzetek augusztus második felétől rendelhetők.

  FONTOS VÁLTOZÁS!

  Megszűnt a Szülői Felület. Ezen a felületen lehetett tavaly elfogadni vagy elutasítani a tankönyvrendeléseket.

  Idén, mivel mindenki könyvtári kölcsönzéssel kapja a könyveket, így:
 • akik elfogadják könyvári kölcsönzéssel a tankönyveket, azoknak semmit sem kell tenniük.
 • azok viszont, akik szeretnének saját tankönyvet és saját magunkak megveszik, nekik jelezniük kell a Tankönyvlemondó Nyilatkozat beküldésével, hogy mely tankönyveket nem fogadják el könyvtári kölcsönzéssel. Ezek a tankönyvek a rendelésből törlésre kerülnek.

  A Tankönyvlemondó nyilatkozatokat kitöltve, aláírva és beszkennelve vagy lefotózva kell elküldeni a titkarsag@szeszi.pte.hu email-címre.

  A fájl neve a tanuló neve legyen.

 •  
  ESEMÉNYNAPTÁR
  KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
  2021. szeptember 2-től
  Jelenléti oktatás a 11-12. évfolyamon
  2021. szeptember 6-tól
  Jelenléti oktatás a 9-12. évfolyamon
  2021. szeptember 20.
  Elméleti oktatás kezdete az érettségi utáni képzésben


  PTE Webmail belépés


  Teams webalkalmazás


  Belépés
  E-KRÉTA
  Szülői hozzáférés igénylése
  SZESZI Instagram
  MÉDIATÁR
  KORÁBBI HÍREINK


  Pécsi Tudományegyetem
  Szociális és Egészségügyi
  Technikum és Szakképző Iskola
  H-7632 Pécs, Berek utca 15.
  +36 72 550 130
  titkarsag@szeszi.pte.hu
  Eng. szám: E-000485/2014