FACEBOOK | OUTLOOK | TEAMS | KRÉTA | MOODLE | PTE TELEFONKÖNYV

FŐOLDAL
BEMUTATKOZÁS
OKTATÓI TESTÜLET
ELÉRHETŐSÉGEK
FELVÉTELIZŐKNEK
SZAKKÉPZÉSEK
FELNŐTTOKTATÁS
ÉRETTSÉGI
DOKUMENTUMOK
GALÉRIA
CSENGETÉSI REND
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Jelenleg online.2018. március 21. óta
látogató számláló
alkalommal látogatták az oldalunkat.
Elsősegélynyújtás referencia iskolahálózat tagja vagyunk!
FELNŐTTOKTATÁS

Iskolánk az alábbi ágazatok körében biztosít szakmaszerzési lehetőségetEgészségügy

Egészségügyi technika

SzociálisSport


Tájékoztató az induló érettségi végzetséggel megszerezhető szakmákról

Tisztelt Érdeklődő!

Iskolánk évtizedes szakmai múlttal rendelkezik az egészségügy és egészségügyi technika ágazat területén elsajátítható szakmákban. Ezek mellett a szociális és sport ágazatokban is biztosítunk szakmaszerzési lehetőséget. Szakmáinkról részletesebben az alábbi tájékoztatókból informálódhat. Először válassza ki az Önt érdeklő ágazatot, majd ezen belül tudja kiválasztani azt a szakmát, szakmairányt amely érdekli.

A honlapunkon a DOKUMENTUMOK menüpontban elérheti a képzésben való részvételhez szükséges jelentkezési lapot, valamint tájékoztatónkat arról, hogy milyen további dokumentumok benyújtása szükséges a beiratkozáshoz.

FONTOS INFORMÁCIÓK

A képzésekre történő jelentkezésre folyamatosan lehetőségük van intézményünkben. A jelentkezéshez szükséges adatlapot és az egyéb szükséges dokumentumokat előzetesen elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújthatják. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beiratkozás akkor válik véglegessé, ha a beiratkozást a beiratkozási adatlap és mellékletei aláírásával személyesen megerősítésre kerül. Az intézményünkben tanulható szakmák érettségi végzettséggel kezdhetők meg a 13. évfolyamon. Emellett egészségügyi és pályaalkalmassági igazolást is szükséges beszereznie. Amennyiben, az adott ágazatban van korábbi szakképesítése vagy lezárt tanulmányai a felsőoktatásban, illetve szakirányú gyakorlati ideje, akkor lehetősége van ezek beszámítását kérni az intézményünkben.

Az állam a szakmajegyzéken szereplő első két szakma megszerzését ingyenesen biztosítja. Amennyiben még nem szerzett a korábbiakban szakmát, úgy a képzés az Ön számára díjmentesen elvégezhető. A szakmajegyzéken szereplő szakmákat a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében találja.

További kérdés, kérés esetén Tanulmányi Osztályunk áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 30 179 5664; +36 30 121 7032
E-mail: tanulmanyi@szeszi.pte.hu

A 2020/2021-es tanévtől megváltozott rendszerben folyik szakmai oktatás, amely sikeres szakmai vizsga esetén technikumban és szakképző iskolában is államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget ad. A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására kizárólag szakmai oktatás keretében iskolarendszerben van lehetőség. Az új szakképzési rendszer nagyobb rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít a munkaerőpiacról az iskolarendszerbe, így felnőttként is lehetőség van szakképzettség megszerzésére. Erre kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben van lehetőség, ez azonban nem jelenti, hogy a felnőtteknek vissza kell ülni az iskolapadba. A kellő rugalmasság biztosítása érdekében a szakmai oktatás a felnőttek esetében általában esti képzés formájában, csökkentett időtartamban történik. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik.Mi a technikum?

Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez. 2020 szeptemberétől a szakgimnáziumokból jellemzően öt éves technikumok lesznek, a szakmákra specializálódott szakközépiskolák pedig szakképző iskolák, amelyekben a képzési idő továbbra is jellemzően három év.

Mi az ágazati alapoktatás?

A képzés első félévében, a tanulók, illetve képzésben résztvevők a választott ágazatban széles körű alapismereteket sajátítanak el, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Az ágazati alapvizsga eredményes teljesítését követően a választott szakma szakirányú szakmai ismeretei sajátíthatók el.

Mi az ágazati alapvizsga?

Az ágazati alapvizsgát az első félév végén kell letenni. Az ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény szervezi. Az ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatást zárja le. Az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát mér országosan egységes eljárás keretében. A tanuló sikeres vizsga esetén jogosult a duális képzésbe való belépésre. Az ágazati alapvizsga eredménye a szakmai vizsga eredményébe beszámít. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy szakma megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni, az ágazati alapvizsgát nem kell megismételnie.

GYORS ELÉRÉSKRÉTA
Szülői hozzáférés igénylése