VEZETŐK

Zsúdel Antónia Orsolya - igazgató - zsudel.orsolya@pte.hu
Czucz Péter - felnőtt szakmai oktatásért és képzésért felelős igazgatóhelyettes - czucz.peter@pte.hu
Juhász Melinda - középfokú és szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes - juhasz.melinda@pte.hu
Kálmán Dávid - általános és nevelési igazgatóhelyettes - kalman.david@pte.hu

TANÁROK

Bak Barnabás - testnevelés - bak.barnabas@pte.hu
Dr. Bartos Csilla Margit - szakmai tárgyak - bartos.csilla@szeszi.pte.hu
Böröcz Dániel - digitális kultúra - borocz.daniel@pte.hu
Bükkösdi Andrea - matematika - bukkosdi.andrea@pte.hu
Cseresnyés-Toplak Anita - szakmai tárgyak - toplak.anita@pte.hu
Czifra Győző - szakmai tárgyak - czifra.gyozo@pte.hu
Faragó Emese - szakmai tárgyak - farago.emese@pte.hu
Farkas Krisztina - angol nyelv - farkas.krisztina@pte.hu
Farkas Tamás - matematika - farkas.tamas@pte.hu
Gál-Hámori Réka - testnevelés, történelem - gal-hamori.reka@pte.hu
Gálné Harmat Kinga - német nyelv - harmat.kinga2@pte.hu
Horváth Márk - testnevelés - horvath.mark@pte.hu
Huszics Tamara - magyar nyelv és irodalom - huszics.tamara@pte.hu
Illés Éva Ágnes - szakmai tárgyak - illes.eva@pte.hu
Kriegelsteinné Roskovics Adrienn - szakmai tárgyak - roskovics.adrienn@pte.hu
Mészárosné Rausch Tímea - angol nyelv, magyar nyelv és irodalom - rausch.timea@pte.hu
Miklósné Szalai Edina - szakmai tárgyak - szalai.edina@pte.hu
Dr. Müller Henriette - német nyelv - muller.henriette@pte.hu
Németh Andrea - szakmai tárgyak - nemeth.andrea@pte.hu
Orbán Beáta - német nyelv, történelem - orban.beata@pte.hu
Papp-Steidler Karolina - szakmai tárgyak - papp-steidler.karolina@pte.hu
Polyák Réka - magyar nyelv és irodalom, történelem - polya.reka@pte.hu
Rácz Boglárka - biológia - racz.boglarka@pte.hu
Szabó Zoltán Tamás - testnevelés - tamas.szabo@etk.pte.hu
Szalontai Viktória Tímea - biológia - szalontai viktoria@pte.hu
Szentgyörgyváryné Juhász Ivett - testnevelés - juhasz.ivett@pte.hu
Tillmanné Schmidt Nóra - angol nyelv - schmidt.nora@pte.hu
Tóthné Nagy Mariann - szakmai tárgyak - tothne.mariann@pte.hu
Végh Orsolya - angol nyelv, magyar nyelv és irodalom - vegh.orsolya@pte.hu
Zömbik Flórián - angol nyelv - zombik.florian@pte.hu

ÓRAADÓK

Angyal Nóra - szakmai tárgyak
Deák András Sándor - szakmai tárgyak
Deák Lívia - szakmai tárgyak
Heincz Adrienn - szakmai tárgyak
Dr. Horváth Ádám - szakmai tárgyak
Farkas Éva - szakmai tárgyak
Gilbert Csaba - szakmai tárgyak
Heincz Adrienn - szakmai tárgyak
Kaczur Dávid - szakmai tárgyak
Kaurek Csilla - szakmai tárgyak
Kneif Józsefné - szakmai tárgyak
Lang Róbert - szakmai tárgyak
Lovász Lázár - matematika
Madarász Dalma Mercédesz - szakmai tárgyak
Maislné Szlovák Katalin - szakmai tárgyak
Dr. Mészáros Kálmánné - szakmai tárgyak
Dr. Molnárné Tóti Piroska - szakmai tárgyak
Dr. Muzsek Zsófia Katalin - szakmai tárgyak
Neumayer Magdolna - szakmai tárgyak
Sándorfi Zoltánné - szakmai tárgyak
Schwarcz Gábor - szakmai tárgyak
Schneider-Patkó Brigitta - szakmai tárgyak
Szentgyörgyváry Gergely - szakmai tárgyak
Szilágyi Zsolt - szakmai tárgyak
Szilber Vilmos - szakmai tárgyak
Tislérné Horváth Katalin - szakmai tárgyak
Tuba András - szakmai tárgyak
Dr. Vajda Katalin - szakmai tárgyak
Vass Lívia - szakmai tárgyak
Wawra Viktor - szakmai tárgyak
Zéman Márta - szakmai tárgyak

OKTATÁST SEGÍTŐK

Mangult Dóra - iskolapszichológus - mangult.dora@pte.hu
Tóthné Kiss Zsuzsanna - fejlesztő pedagógus - kiss.zsuzsanna2@pte.hu
Gölöncsér Gabriella - tanulmányi ügyintéző - goloncser.gabriella@pte.hu
Ripszám Szilvia - tanulmányi ügyintéző - ripszam.szilvia@pte.hu
Nagy Flóra - iskolatitkár - nagy.flora@pte.hu
Bankné Erdélyi Dóra - gazdasági ügyintéző - erdelyi.dora@pte.hu
Sárdi Renáta - gazdasági ügyintéző - sardi.renata@pte.hu
Dobszai Roland - rendszergazda - dobszai.roland@pte.hu
Hengl Balázs - oktatástechnikus - hengl.balazs@pte.hu
PTE SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
7632 Pécs, Berek utca 15.
Titkárság:

titkarsag@szeszi.pte.hu
+36 72 550 130
Tanulmányi osztály:

tanulmanyi@szeszi.pte.hu
+36 30 179 5664
+36 30 121 7032