VEZETŐK

Zsúdel Antónia Orsolya - igazgató - zsudel.orsolya@pte.hu
Czucz Péter - felnőtt szakmai oktatásért és képzésért felelős igazgatóhelyettes - czucz.peter@pte.hu
Juhász Melinda - középfokú és szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes - juhasz.melinda@pte.hu
Kálmán Dávid - általános és nevelési igazgatóhelyettes - kalman.david@pte.hu

TANÁROK

Balázs Bence - testnevelés - balazs.bence@pte.hu
Böröcz Dániel - digitális kultúra - borocz.daniel@pte.hu
Dr. Bartos Csilla - szakmai tanár - bartos.csilla@szeszi.pte.hu
Cseresnyés-Toplak Anita - szakmai tanár - toplak.anita@pte.hu
Czifra Győző - szakmai tanár - czifra.gyozo@pte.hu
Faragó Emese - szakmai tanár - farago.emese@pte.hu
Farkas Krisztina - angol nyelv - farkas.krisztina@pte.hu
Farkas Tamás - matematika - farkas.tamas@pte.hu
Gálné Harmat Kinga - német nyelv - harmat.kinga2@pte.hu
Gyöngy Réka Magdolna - történelem - gyongy.reka@pte.hu
Horváth Márk - testnevelés - horvath.mark@pte.hu
Kriegelsteinné Roskovics Adrienn - szakmai tanár - roskovics.adrienn@pte.hu
Kovács Tímea - etika, magyar nyelv és irodalom - kovacs.timea2@pte.hu
Kovácsné Kiss Kornélia - szakmai tanár - kiss.kornelia@pte.hu
Mészárosné Rausch Tímea - magyar nyelv és irodalom - rausch.timea@pte.hu
Miklósné Szalai Edina - szakmai tanár - szalai.edina@pte.hu
Dr. Müller Henriette - német nyelv, ének - muller.henriette@pte.hu
Németh Andrea - szakmai tanár - nemeth.andrea@pte.hu
Novák Miklós Attila - szakmai tanár - novak.miklos@pte.hu
Orbán Beáta - német nyelv, történelem - orban.beata@pte.hu
Papp-Steidler Karolina - szakmai tanár - papp-steidler.karolina@pte.hu
Páczi Andrea - szakmai tanár - paczi.andrea@pte.hu
Rácz Boglárka - biológia - racz.boglarka@pte.hu
Szabó Zoltán Tamás - testnevelés - tamas.szabo@etk.pte.hu
Szentgyörgyváryné Juhász Ivett Szilvia - testnevelés - juhasz.ivett@pte.hu
Tillmanné Schmidt Nóra - angol nyelv - schmidt.nora@pte.hu
Tóthné Nagy Mariann - szakmai tanár - tothne.mariann@pte.hu
Végh Orsolya - magyar nyelv és irodalom - vegh.orsolya@pte.hu

ÓRAADÓK

Csurilláné Vidman Anita - szakmai tárgyak
Dobi Andrea - szakmai tárgyak
Dobszai Istvánné - szakmai tárgyak
Dr. Fehér Hajnalka - szakmai tárgyak
Gaál Adrián - digitális kultúra
Heincz Adrienn - szakmai tárgyak
Dr. Horváth Ádám - szakmai tárgyak
Kaczur Dávid - szakmai tárgyak
Kaurek Csilla - szakmai tárgyak
Kneif József Károlyné - szakmai tárgyak
Lang Róbert - szakmai tárgyak
Lovász Lázár - matematika
Lugosi Dávid- szakmai tárgyak
Lukácsi Bernadett - testnevelés
Madarász Dalma - szakmai tárgyak
Maislné Szlovák Katalin - szakmai tárgyak
Dr. Mészáros Kálmánné - szakmai tárgyak
Dr. Molnárné Tóti Piroska - szakmai tárgyak
Dr. Muzsek Zsófia - szakmai tárgyak
Nagy Péter - magyar nyelv és irodalom
Neumayer Magdolna - szakmai tárgyak
Rausch Zoltánné - angol nyelv
Szilágyi Zsolt - szakmai tárgyak
Szilber Vilmos Dávid - szakmai tárgyak
Tuba András László - szakmai tárgyak
Dr. Vajda Katalin - szakmai tárgyak
Wawra Viktor - szakmai tárgyak
Zéman Márta - szakmai tárgyak

OKTATÁST SEGÍTŐK

Mangult Dóra - iskolapszichológus - mangult.dora@pte.hu
Tóthné Kiss Zsuzsanna - fejlesztő pedagógus - kiss.zsuzsanna2@pte.hu
Fodor-Biró Gabriella - tanulmányi ügyintéző - fodor-biro.gabriella@pte.hu
Ripszám Szilvia - tanulmányi ügyintéző - ripszam.szilvia@pte.hu
Rostás Noémi - tanulmányi ügyintéző - rostas.noemi@pte.hu
Nagy Flóra - iskolatitkár - nagy.flora@pte.hu
Bankné Erdélyi Dóra - gazdasági ügyintéző - erdelyi.dora@pte.hu
Sárdi Renáta - gazdasági ügyintéző - sardi.renata@pte.hu
Dobszai Roland - rendszergazda - dobszai.roland@pte.hu
Szalay Zsombor Benedek - oktatástechnikus - szalay.zsombor@pte.hu

PTE SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
7632 Pécs, Berek utca 15.
Titkárság
titkarsag@szeszi.pte.hu
+36 72 550 130
Tanulmányi osztály
tanulmanyi@szeszi.pte.hu
+36 30 179 5664; +36 30 121 7032